Nhật ký đi đẻ tập 3

Nhật ký đi đẻ tập 3 😀. Phần 1: Cứ ngỡ là đẻ mà chưa đẻ =)))) Cứ ngỡ chỉ cần viết 2 tập mà ngờ đâu còn cả tập 3 chớ! Bầu em Tin, dự sinh là 20/1/2019. Nhưng theo kinh nghiệm sinh hai chị thì sẽ sinh sớm 10-14 ngày nên mẹ đoán em sẽ sinh trong khoảng mùng 7 đến mùng 10 … Đọc tiếp Nhật ký đi đẻ tập 3