Việc cao cả – HAPPY BIRTHDAY MY DEAR

Việc cao cả – HAPPY BIRTHDAY MY DEAR Vậy là còn 5 ngày nữa là đến ngày mà 24 năm trước một người mẹ tuyệt vời sinh ra một người con tuyệt vời, để hôm nay em … gọi là chồng yêu! Anh nhỉ, từ khi yêu nhau, em bắt đầu chúc mừng SN anh từ trước 1 tuần cho đến tận ngày SN… Mỗi … Đọc tiếp Việc cao cả – HAPPY BIRTHDAY MY DEAR

lang thang

Chú thích ảnh: Trong lúc lang thang bắt được trang này: http://www.monkeyquiz.com/life/rate_my_life.html. Và ảnh trên là kết quả. Hôm nay là một ngày cô đơn. Cảm giác xa xôi quá tự nhiên ùa về. Mặc dù có rất nhiều việc phải làm nhưng mình tự cho phép mình lang thang trước giờ ăn. Vậy là lang thang. Có người hỏi mình lang thang đến đâu … Đọc tiếp lang thang