Cách xác định hợp âm của một bài hát

Tìm được bài này hay quá, để dành ngâm cứu 🙂 Nguồn: http://sonpiano.blogspot.com/2011/11/xac-inh-hop-am-cua-mot-bai-hat.html Thực ra vấn đề tìm “gam” cho một bản nhạc là một vấn đề tương đối rộng đấy nếu nói từ cơ bản.Nếu nói nôm na thì nó thế này: một bài hát bao giờ cũng có giai điệu gồm các nốt liên tiếp nhau, khi mà ta đệm đàn cho giai … Đọc tiếp Cách xác định hợp âm của một bài hát